• panthipooja 23w

  Ek dil hai, ek jaan hai
  Dono tujhpe..
  Dono tujhpe kurbaan hai
  Ek main hoon, ek imaan hai
  Dono tujhpe haan tujhpe
  Dono tujhpe kurbaan hai