• _shahid_ 22w

    Pinjar = Skeleton

    Read More

    Ab toh pinjde me bandh pinjar sa ho chala Insaan,
    Ab logon ko gira dekh Haath badhaya nahi karte.
    ©_shahid_