• zakietalie 9w

  ZA PHRA KHRIE

  Telenuo chü rüle zei-i pfü
  Nyüzuoi zo mhinuo kemeho
  Cie zo tha rei u nyie kemochü
  Bavüdo rei tsevu ketsei mhie
  Votayie mu puotei hie pecha
  Ketsü nu cha terhuopfü medo
  Tha morei lhou kepejietayi!