• guriekamboj 24w

    ❤️•--ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਵਾਂ--•♥ ©guriekamboj

    ♥•--ਤੇਰੀ ਪਲਕ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੇ ਇਕ ਅੱਥਰੂ ਬਣ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂ--•❤️ ©guriekamboj

    ♥•--ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜਿਲ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ--•❤️