• taabeerarsh 6w

    Khudaa

    Galatfahmi hai logo ko ki hum akele hai,
    Wo jante nhi jnaab humare sath
    Khuda ke bashindo ke kaafile hai...
    ┬ętaabeerarsh