• the_smart_swag 5w

    Jeise baarish ki badal aane par
    Dhoop me bhi saam ho jaati hai
    Thik veisa lagta hi hai jabhi tumhe baat ho pati hai
    ©the_smart_swag