• aish_asari 6w

    தன்னம்பிக்கை எனக்கு உணவளித்தது
    எனவே பாராட்டுக்காக எனக்கு பசி இல்லை
    நான் வலியை உணர முடியும்
    எனவே மகிழ்ச்சி எனக்கு புதியதல்ல
    ©aish_asari