• anchit43 49w

  Kushi charee par dekh,
  Kush ho jate hai,
  Dil ki baathe,
  Apne ne samj pta hai.

  Galt ko Sahi kr,
  Sahi baat bathathe hai,
  Dil ki baathe,
  Apne ne smj pta hai,
  Apne me smj pta hai!!
  ©anchit43