• eshuim31 6w

    Sunno logon se shikyt arri ha
    Esa kya bola Tumne unhe jo mujhe ab nafrat si hori ha
    ©eshuim31