• saurabhchauhan 30w    ek kaam karna thodi mitti lena usse ek pyaari si tum banana ek mai bnana phir unhe tod dena or usi mitti se ek tum banana ek mai banana taaki tum me thoda mai reh jasu or mujh me tum