• whamid 11w

  42643

  Read More

  Ishq karka sab kuch
  Gawa batha hai

  Ham khud ka pairun ka nicha
  Khud ko daba baitha hai