• jordan92 51w

    Bhoy

    Cholte Cholte jokhon ami dariye jaai.. Hridhoye Jokhon othe bhoy.. Chole jaay ghum.. R thake na shanti.. Nijeke boli.. 'Bhoy kisher? Ache dukhkho... Ache kosto.. Ache rod.. Ache bristi.. Jibone shobar. Kaur beshi.. Kaur kom.. Toh bhoy kisher? Tui jashna dariye.. Tui jashna hariye.. Shomoy baate Manush.. Ehanei shuru.. Ekhanei shesh.. Toh bhoy kisher? '


    ┬ęSomen