• agyat_lekhak 35w

  Part_3

  Read More

  Kuch to prahaar kar
  Kaam kuch mahan kar
  Khud ko tu parishram
  Ke naam kar
  Ki vishwa me tera
  Jay jay kar ho
  ©kamalagrawal