• deepikakumari 9w

    Dhyan rakhe taripho ke pul ke niche matlab ki nadi bhati hai aksar.

    ©deepikakumari