• sneha_elanthiraiyan 30w

  People Of Many Kinds

  Some people make you laugh,
  Some people make you happy,
  Some people make you win,
  Some people make you different,
  Some people make you enjoy,
  But,only some people make you think,

  NEVER MISS THEM IN YOUR LIFE
  ┬ęsinega