• srk786 23w

    "Jb shab-e-Qader hoti hai to Hazrat Jibrael (alihi slam) farishton k sath me zamin per utarty hai aur us shaks k liye dua-e-rehmat karty

    Read More

    Nabi-e-pak ﷺ ny farmya

    "Jb shab-e-Qader hoti hai to Hazrat Jibrael (alihi slam) farishton k sath me zamin per utarty hai aur us shaks k liye dua-e-rehmat karty hai jo shaks khada ya betha Allah ki Ibadat kar raha hota hai"