• anushairfan 10w

    Kuch log khushi bun ke bhi khushi nahi dete hamein,

    Kuch log dard bunke bhi zindagi sawar jatay hain ..


    ©AI