• aakash8 22w

    Darte hai ki ik baar tumhein phir bulane se,
    Darte hai yeh dil ke phir tut jaane se !!