• binay2018 23w

  " ଜୀଇଁବାର ମାନେ "

  ଜୀଇଁବାର ମାନେ ଖାଲି ହସର ବଣିଜ କରିବା,
  ଆପଣାର ଲୁହ ପିଇ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି
  ଅନ୍ୟର ପଣତ ଭରିବା,
  ଏଇ ହେବ ଆମ ଜୀବନ ହସି ହସି ଆମେ ଜୀଇଁବା ।

  ମେଘ ହୋଇ ଆମେ
  ଅନ୍ୟର ପାଇଁ ଝିପି ଝିପି ଯିବା ବରଷି,
  ଫୁଲ ହୋଇ ଆମେ ଅନ୍ୟର ପାଇଁ
  ମଧୁ ବାସ ଯିବା ପରଶି,
  ସେଇ ହେବ ଆମ ଜୀବନ,
  ଅନ୍ୟର ପାଇଁ ଜୀଇଁବା ।

  ଦୀପ ପରି ଆମେ ଜଳି ଏ ସଂସାରେ
  ଭରି ଦେଇ ଯିବା ଆଲୋକ,
  ମଳୟର ସାଥେ ବୋହି ଯିବା ଆମେ
  ପ୍ରଣୟ ରଙ୍ଗେ ଭରିଦେଇ କେତେ ପୁଲ୍ଲକ,
  ସରି ଯିବ ଆମ ଜୀବନ,
  ଏଇ ଦୁନିଆର ପାଇଁ ଜୀଇଁବା ।
  * ବିନୟ ମହାପାତ୍ର
  ©binay2018