• phoenix18 5w    Saare ghumo ke jaam hum khud hi pee gye
    Socha ki agar kahin isse batne chale
    To kahin koi kamzor na samajh baithe . . . . . . .


    ©phoenix18