• almasa 21w

    Zayada kuch nhi badleta hai umer ke sath bas bachepan ki zid samjhoton mein badle jati hai.....almasa