• priyadip 6w

  Pujor morsum
  Char diner ei utsaav
  pran bhora anando
  Akashe bhalobasar sur....
  ei char din chilo sob


  akkhep ta sudhu tomar......
  ©priyadip