• priya3465 6w

    GALTIYA

    Galtiya h
    life h bhut saari kr Tay h hum par un galtiyu se sik na chey or wapas wo galatiya nhi kr ni chey
    ©priya3465