• rangovish 36w

    Sambala...tha

    Hosh mei rhekar ab tak sambala hei apne aap ko ye kafi nahi tha!!
    To logo se milkar ye jaan liya mera hosh mei rhena apno ko khushi de gya to wahin kisi ko gum!!

    (Vishal Singh Bhati...Da)