• justastep 6w

    aangan main ek sunflower ho
    main uski aur dekhu
    woh suraj ki aur dekhe
    majja ayega

    ©justastep