• janvikashyap 10w

    Shikayat..!

    Bohat ander Tak Jala deti hai vo shikayate
    Jo bayaan nahi hoti...!
    ©janvikashyap