• arth666 6w

    Galat log bharoshey ke sAhi mainey sikha jate hAin
    ©arth666