• something 23w

    Chahte hue b nhi kar pai
    Uska kaha chahte huye b nhi maan pai
    Tha kya jo mujhe rok raha tha?
    Himmat nhi thi ya pyaar nhi tha!!!