• vickyag77 23w

    “Gumsum hai dil
    Kisi k kaboo mein bhi nahi
    Koi kheeche hai jaise
    Aur kahin jaana bhi nahi.”

    ©vicky