• ekkmusafir 22w

    Ab ye jo silsila shuru hua hai, na jane kahan tk jaega..
    Kuch chamakti kirne aaegi, ya barish ki bunde laega..
    ©ekkmusafir