• umilaila 9w

    Kuch loug

    Kuch loogu ki baate itne ajeeb hote hai
    Ki sunne sai pehle he mann baar jata hai..
    ©umilaila