• shalinisinghs 6w

    Tere bina

    Apni shamo me phir hissa kisi ko nhi diya, esk tere bina bhi mayne tujhase kiya..


    Shalini.Singh.