• mrsharma28 22w

  VISHWAS

  'VISHWAS' ek chhota 'SHABD' hai
  Isko padhne mein toh ek second lagta hai
  Socho toh ek minute lagta hai
  Samjho toh din lagta hai
  Par sabit karne mein toh 'ZINDAGI' guzar jati hai

  ©Mnu Sharma