• creations_rt 23w

    आयुष्यात असं काहीतरी करा...
    जे आज तुम्हाला नाकारतायेत,
    ते उद्या तुमच्या भेटीसाठी तरसतील!!!
    ©creations_rt