• _maya__ 5w

  Broken space

  Read More

  Taklif

  Jitni taklif tum dete ho use Kai jyada taklif sahi hai mene
  Arey jitni taklif tum dete ho use Kai jyada taklif sahi hai mene
  Par tut toh tab Gaye jab taklif mein the hum aur chor Gaye tum..
  © Broken heart