• satyamyuvraj 4w

    Barbad karne k aur bhi
    Raste the,,
    Phir bhi unhe mohabbat ka
    Khayal kyun..


    ©satyamyuvraj