• kunaldongare 6w

  Keemat
  Pani ki nahi pyaas ki hoti hai
  Qadar
  Maut ki nahi saas ki hoti hai
  Pyarr
  Toh bahoot log karte hai duniya me
  Par keemat pyaar ki nahi
  Bharosa
  ki hoti hai

  ┬ękunaldongare