• firdaussyed 5w

  Darr woh ehsaas ka aalam hai
  Jo bana deta hai ya mita deta hai
  Koi kaise isme mutmaeen rahey
  Tahaffuz karein ya tabeer karein
  Ye jo aalam hai iska kya tasdeeq karein
  ©f¡rdaus☆