• roohofficials 46w

  ਸਭ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਮਰ ਜਾਣੇ,
  ਸਭ ਪੱਤੇ-ਪੁੱਤੇ ਝੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ।
  ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਕਰਨ ਕਮਾਈਆਂ ਜੋ,
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ।
  ਜਦ ਹਵਾ ਨੇ ਬਣ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ,
  ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਭੜਕੋਗੇ ।
  ਜਦ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ,
  ਬੱਦਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਸੋਗੇ ?