• prankjay 23w

    Karwa-e-zindagi hasrat k siva kuch bhi nahi.

    Ye kia nahi, wo hua nahi, ye mila nahi, wo raha nahi.

    5296 days left to die

    Karachi