• nanangwijaya 23w

    Ibadah

    Ibadah kepada FIFA jangan sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah

    Sebab Allah Maha Kuasa tempat kita memohon perlindungan.

    FIFA hanyalah perpanjangan kapitalisme mengurusi pertandingan bola.

    (Wijaya:040718)