• madhubhavimani 10w

    Duniya aur soch

    Ham hai jo sochthe hai ki ham kisi ki bhi na sune
    Par duniya ne hame aisa bana diya ki ham
    Na chahne par bhi ham hamara chodke dusronki sune
    ©madhubhavimani