• sayaranaav 27w

    At border

    Kaise hai hum ye baat na pucho
    Katati hai kaise raat na pucho