• meghsshah 31w

    જીન્દગી ક્યારેક એટલી પરિક્ષા લે છે કે આપણે દુ:ખો નાં શિકાર બની જઈએ છીએ પણ જો આપણામાં હામ હશે તો આપણે એનો શિકાર કરીને શિકારી બની શકીએ છીએ..
    © Meghsshah