• monamalhotra 24w

    Patthar dikha ke usko daraya nahi jata...
    Vo aayna hai usko jhukaya nahi jata..
    Itna na asmaan par usko uthaiye...
    Zarre ko aftab banaya nahi jata..
    --monamalhotra