• _jeni_ 24w

    Shukriya Ada Karne ke liye lafzon ki Kami thi.......
    Par sab bayaan Kar rahi un aankho ki NAMI thi....
    ©_jeni_