• queen_n_thoughts 6w

    Bestfriends

    El kelma deeh kol wa7d 2alha lee 7ad mo3yan bas fee el a5r kant kelma enk te2ol deeh el bff beta3ty wee 7ayaty wee 3omry maa haseebha dah 7elw laken enta mesh betwfy bee wa3dk ma3lesh enok tero7 tekalmy 3la wa7da meen dahra wee fee wesha dah mesh 7ob ya ged3an enk tekony sa7ba/sa7b dah ma3na enko te2ofy ma3 sa7btk te2ofy ma3ah fee wa2et el sheda mesh tesbeeha 2aw 7ata tedoryha el so7ab 2aw bestfriends dol beyb2o bezabt zay el e5wat bey5afo 3la ba3d mesh beykalmo fee dahr ba3d ya ged3an e7na wa5deen kol 7aga 8alt enk 7ata bas tekalm 3la wa7da heya sa7btk dah mesh sa7 wee tegy tekalmy 2odmha wala akn fee ay 7aga fe3lan ento mesh so7ab enk teb3d wee tekalm 3an sa7btk wee enk tedorha wee enk te2olha te3ml 7aga enta shayfha 8alat enta keda mesh sa7b faa law mesh hahtb2a sa7b kois etla3 bara 7ayat el banee2adm 3shan maytgr7sh


    Nony elnagar