• kateel 11w

    Bus itna jante hain kal wo aata tha ki hum nikle

    Read More

    Janaab sheikh chupke se kah gaye aakhir
    Sharaab raat ko aksar halal hoti hai....