• zaasha1819 30w

    Bhut khushnashib hote hai Isse insaan Jehne Beti Issi betiya milti hai jo Apne baap K liye apne jaan tak ki kubarni dene ko tayar Ho jati hai. Sachi kar Issi betiyo ki asli izzjat toh inhe Milna Chahiye.. Salam karta ho. Aur Dua karta ho Beti ho Toh Issi warna beaulad Hi rakhna..

    Read More

    .