• likhahuakuch_14 5w

    " Tera muskurana bhi to fitrt kmaal hai...
    Dekhke Jani Dil mchlta khub hai..."

    ©likhahuakuch_1793